Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Работна сила /Work force/
Текущото икономически активно население, което включва лицата на възраст над 15 г., които са заети в икономиката (полагат труд) или са безработни (предлагат труд). Работната сила се използва при изчислението на коефициента на икономическа активност и коефициента на безработица.
Равнище на безработица /Unemployment Rate/
Равнището на безработица изразява броя на безработните лица като процент от работоспособното население в една държава.
Равновесна цена /Equilibrium Price/
цена на даден актив, при която търсенето и предлагането се уравновесяват.
Реална цена на труда /Real labor cost/
Това са крайните разходи, които един работодател трябва да направи, за да наеме даден работник. Те включват както нетната (чиста) заплата за работника, така и разходите за данъци и осигуровки, които работодателят трябва да направи от името на работника.
Репо
Сделка, при която ценни книжа се продават с уговорка да се изкупят обратно след определен срок.
Реципрочен метод за котиране /Reciprocal Quotation Terms/
начин за котиране на валутните пазари, при който се дава стойността на щатския долар за единица чуждестранна валута (EUR/USD GBP/USD). Нарича се още Европейски метод за котиране, тъй като се прилага предимно в Европа.
Риск /Risk/
Възможността да се получи различна от очакваната възвръщаемост на инвестицията. Това включва вероятност от загуба част от инвестираните средства или на цялата инвестиция.
Рискова експозиция
a) всички кредити и други вземания на банка, отразени като балансови позиции, независимо от основанието за възникването им и използвания финансов инструмент, за които има риск от намаляване на балансовата им стойност; б) условните задължения на банката, отразени като задбалансови позиции, за които има вероятност да бъдат изплатени от банката.